Skip to main content

FYZIO Mik
Rehabilitace v Mikulově

Mgr. Matěj Mihalík & Mgr. Kamila Siro

FYZIO Mik
Rehabilitace v Mikulově

Mgr. Matěj Mihalík & Mgr. Kamila Siro

Poskytujeme odbornou péči každému Ať už jste senior, každodenní hrdina či sportovní nadšenec. Naším cílem je předcházet problémům s pohybovým aparátem, ať už vznikly sportem, jednostranným zatížením nebo jiným způsobem.

fyzioterapie FYZIO Mik - Mgr. Matěj Mihalík fyzioterapie Mikulov - Poskytujeme odbornou péči

V rámci rehabilitace se zaměřujeme na řešení akutních bolestí, optimalizujeme regeneraci po úrazech či chirurgických zákrocích s vizí vrátit vás zpět k pohybovým aktivitám, na které jste zvyklí. Specializujeme se také na léčbu trvalých potíží způsobených například špatným držením těla, plochonožím nebo nevyváženým zatěžováním v práci.

Vstupní diagnostika

75 - 85 min

Při první návštěvě každý klient podstoupí úvodní vyšetření. Během našeho setkání se nejen dozvíme více o vaší anamnéze, ale probereme i další faktory, které mohou ovlivnit vaše potíže, a pokud máte, projdeme také lékařské dokumenty. Provedeme diagnostiku držení těla, vybrané vyšetřovací metody a klinické testy. Na základě zjištěných informací vytvoříme individuální terapeutický plán s jasným cílem, který reflektuje vaše očekávání, výsledky vyšetření a zohledňuje individualitu jednotlivce. Čas věnovaný terapii se bude odvíjet od délky diagnostického procesu.

Terapie

55 min

Po úvodní diagnostice vám nabídneme individuální terapeutický plán, často nazývaný "pohybový program". Náš přístup je zakotven v zásadách vývojové kineziologie, kterou kombinujeme s dalšími metodami a technikami. Naše doporučení mají za cíl posílit vaše povědomí o vlastním těle a pomoci vám měnit návyky, což vede k lepšímu porozumění a provedení optimálního pohybu. Klíčovým prvkem naší spolupráce je vaše angažovanost během terapeutických sezení a následná práce na sobě doma.

Akutní terapie

55 min

Máte problém s nepříjemným ztuhnutím krku nebo bolestivým pocitem v zádech? Potřebujete terapii co nejdříve? Nabízíme termín do 24 h i bez Vstupní diagnostiky pro rychlou úlevu od bolesti. Pokud si v budoucnu zvolíte pravidelnou terapii, doporučujeme kompletní vstupní vyšetření.

Fyziomasáž

50 min
Fyziomasáž kombinuje umění masáže s vědeckými principy fyzioterapie, aby poskytla účinnou léčbu zranění a uvolnění svalů, zlepšila mobilitu a zmírnila bolest. Používají se různé techniky, včetně hluboké tkáňové masáže, trigger point terapie, fasciální manipulace, baňkování, červeného světla nebo protahování svalů. Fyziomasáž podporuje celkové zdraví a blahobyt. V případě zájmu se dá doplnit o individuálně zvolenou aromaterapii vonnými oleji.

Na terapie si můžete vzít pohodlné oblečení na převlečení a lékařské zprávy, pokud máte k dispozici. 

Nespolupracujeme se zdravotními pojišťovnami.

 • Pohyb je můj příběh, fyzioterapie mé poslání. Pro každý detail, s láskou ke každému kroku.
 • Z pohybu rodící se vášeň, z detailu rostoucí preciznost.
 • Fyzioterapie je můj tanec s tělem, moje cesta k vaší harmonii.
 • V každém pohybu příběh,
  v každé terapii řešení.
 • Pro mě není fyzioterapie jen profese, je to cesta životem.

  Fyzioterapeut
  Mgr. Matěj Mihalík

  Cesta k fyzioterapii a samotnému pohybu mě vedla už od mala, kdy mě provázel můj táta coby řecko-římský zápasník a kouč. S motorickými dovednostmi jsem začínal již na základní škole jako hráč florbalu, na střední jako tanečník latinských a standardních tanců ve sportovním klubu či jako hráč českého lakrosu. Během let jsem přičichnul i k železu. Vše zastřešuje skauting, bez kterého bych nebyl tím, kým jsem. Jeden z milníků mého života nastal, když jsem se rozhodoval, zda jít na medicínu nebo na fyzioterapii. Je zřejmé, která možnost vyhrála. A jsem za to neskonale vděčný. Naštěstí se do práce nemusím nutit, protože se fyzioterapie stala mým koníčkem. Každý případ se snažím řešit do posledních detailů a člověku nabídnout maximum svých možností, které neustále rozvíjím dalším vzděláváním. Mám rád precizní diagnostiku, dobře odvedenou práci a individualitu.

  STUDIUM

  • NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie - Masarykova univerzita / Fakulta sportovních studií - Brno, Česká republika
  • BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM Fyzioterapie - Masarykova univerzita / Lékařská fakulta - Brno, Česká republika

  KURZY, ŠKOLENÍ, WORKSHOPY

  • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v praxi (PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.)

  • Praktický výcvik: Aplikační techniky ve fyzikální terapii (BTL zdravotnická technika, a.s.)

  • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému – měkké a mobilizační techniky (doc. PhDr. Radana Jesenická, Ph.D.)
  • Fascial Manipulation®/ Stecco® Method – Level I (Pietro Iogna Prat, PT, MSc., Lorenzo Copetti, PT)
  • Kurz dýchání – Oxygen Advantage (Girja)
  • Kurz zakladních kettlebell cviků (Girja)
  • Terapeutické využití Spophy Flossbandu (Rehasport)
  • Reconciling Biomechanics with Pain Science (Greg Lehman, Svět fyzioterapie)

  • Strukturální & Myofasciální integrace (Fyzio Bílek)

  • Kurz terapie u dysfunkcí pánevního dna (Mgr. Michaela Havlíčková, Mgr. Eva Dejmková, Bc. Veronika Liďáková, Doc. MUDr. Michal Otčenášek CSc.)

  • Workshop zaměřený na manipulaci a přesuny s imobilním klientem (ParaCENTRUM Fenix, z. s.)

  • Terapeutické využití TEMTEX tapu (Tejpovani.cz ve spolupráci TOWATEK Korea Co. Ltd.)

  • Informační kurz Spiraldynamik (Groofy)

  • Vůdcovská zkouška (Junák - Český skaut, z. s.)

  • Zdravotník zotavovacích akcí (Junák - Český skaut, z. s.)

  PRAXE

  • Fyzioterapeut - Strange Training s.r.o.

  • Fyzioterapeut - Lázně Lednice

  • Fyzioterapeut - Regenerační studio Náskok

  • Masér, saunér - Hotel Volarik****

  • Fyzioterapeut - Fakultní nemocnice u sv. Anny

  • Fyzioterapeut - Nemocnice Břeclav, p. o.
  • Fyzioterapeut - ParaCENTRUM Fenix, z. s
  • Vůdce oddílu - manažer - Junák - Český skaut, z. s

   Fyzioterapeutka
   Mgr. Kamila Siro

   Pohyb, jako počátek všeho.

   Už od dětství mě fascinoval. Šplhat na stromy, skákat z nich, tancovat, plavat, potápět se, běhat, lyžovat… Je toho tolik, co naše tělo můžeme naučit.

   V průběhu středoškolského studia v oboru zdravotnický asistent, jsem během své odborné praxe na neurologickém oddělení, měla možnost vidět fyzioterapeutku při práci s pacientem po cévní mozkové příhodě. Tehdy jsem si uvědomila, že fyzioterapie může být i má cesta. Z řad mých středoškolských spolužáků jsem se na obor fyzioterapie přihlásila jako jediná z celého ročníku. Nyní jsem fyzioterapeutka s více než 9 letou praxí. Terapie se snažím vést holistickým a respektujícím přístupem s cílem vracet do pohybu co největší míru radosti a lehkosti. Ve volném čase jsem nejraději kdekoli v přírodě se svou rodinou.

   Fyzioterapie také možná v anglickém jazyce.

   STUDIUM

   • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

   • Magisterské studium fyzioterapie, státní zkouška v roce 2015
   • Diplomová práce na téma: Význam a vliv fyzioterapie u pacientů s umělou plicní ventilací

   KURZY, ŠKOLENÍ, WORKSHOPY

   • Akreditovaný kurz MZČR, Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
   • Workshop Jemné zrození, koncept předporodní přípravy
   • Workshop Feldenkraisova metoda
   • Cvičení na labilních míčích, labilních plochách a overballech
   • Fyzioterapie u pacientů s míšní lézí
   • Bosu Balance Trainer
   • Kineziotaping
   • Ergonomie v práci fyzioteapeuta
   • Respirační fyzioterapie
   • Koncept Kinestetické mobility
   • Rebox therapy
   • Koncept Bazální stimulace
   • Senzorická integrace
   • Míčková facilitace
   • Rekondiční masáže
   • Spoluorganizátorka mezioborové konference - Klient se speciálními potřebami, klient s dětskou mozkovou obrnou v Kaiserštejnském paláci
   • Odborná stáž v Beskydském rehabilitačním centru Čeladná
   • Odborná stáž v ambulanci Fyzio Beskyd
   • Aromaterapeutický kurz
   • Spoluorganizátorka, zdravotnická a oddílová vedoucí na dětských letních táborech

   PRAXE

   • Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o., Praha 4
   • Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, Praha 1
   • Ústřední vojenská nemocnice, Praha 6
   • Etoile a.s., oddělení následné intenzivní péče, Praha 2
   • Interna Co. spol s r.o., oddělení následné péče, Praha 6
   • Dětský rehabilitační stacionář při MNO v Ostravě